top of page

Behandlingsformer

Herunder følger en præsentation af de behandlingsformer, jeg tilbyder

Kognitiv adfærdsterapi - Metakognitiv terapi

Mindfulness - Walk and Talk

KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI
METAKOGNITIV TERAPI

KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en anerkendt og veldokumenteret behandlingsform til bl.a. angst, depression og OCD. Såvel Sundhedsstyrelsen som internationale kliniske retningslinjer, anbefaler KAT til behandling af angst.
Målet ved KAT er at ændre uhensigtsmæssige og ikke hjælpsomme tanker (kognitioner), følelser og den adfærd som er tilknyttet dertil. Inden for den kognitive forståelsesramme er det udgangspunktet, at tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd hænger sammen i en given situation. Når tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd således påvirker hinanden, vil en ændring inden for blot et af områderne påvirke de andre områder. Hvis man eksempelvis er bange for at køre i elevator og tænker: ”Åh nej, nu skal jeg ind i en elevator, og den kan gå i stå, og så jeg er fanget der”, vil det resultere i en kropslig reaktion og følelse som kan være hjertebanken, koldsved, rysten, ubehag og frygt. Dette påvirker så adfærden, og handlingen kan være at undgå elevatoren ved at tage trappen (undgåelsesadfærd) eller at sikre sig at en ven/ veninden eller en forælder kører med (sikkerhedsadfærd) – begge dele for at undgå ubehaget. Med denne reaktion/adfærd vil komponenterne dog blot forstærker hinanden, og bekræfter følelsen af angst. Med den kognitiv adfærdsterapeutiske tilgang sættes der fokus på afhjælpning af angsten ved kognitiv omstrukturering (fra ikke hjælpsomme tanker til hjælpsomme tanker) og gradvis eksponering for derved at regulere disse og andre uhensigtsmæssige reaktionsmønstre.

 

METAKOGNITIV TERAPI

Metakognitiv terapi (MCT) er en nyere teoretisk tilgang til at forstå og behandle angst på, som har vist sig meget effektiv. MCT er bygget op på baggrund af et solidt videnskabeligt teoretisk grundlag om menneskets tænkning og opmærksomhed (kognition)
I kognitiv adfærdsterapi arbejdes der med hvad man tænker, mens der i metakognitiv terapi arbejdes med, hvordan man tænker. En udfordring ved mange former for angst er nemlig, at personen bliver ved med at tænke mange negative tanker (ruminere)og har følelsen af ikke at kunne stoppe disse tanker. I MCTbehandlingen læres teknikker til at forholde sig på en anden måde til sine negative tanker og derved håndtere tankerne og opnå kontrol over bekymringer og angst. Du kan lære at bare fordi du får en tanke, betyder det ikke, at det er sandheden, og du behøver ikke at give denne tanke opmærksomhed – du kan faktisk lære at lade den være. Metakognitiv terapi er derfor attraktiv for såvel børn, unge som voksne, som kæmper med mange negative tanker og bekymringer, fordi du på kort tid kan lære at mindske disse tankerækker

himmel
Frosne bær
havet

MINDFULNESS
WALK AND TALK

MINDFULNESS:

Mindfulness indebærer at være til stede i nuet og være nærværende i dagens gøremål lige præcis, når du er i gang med det. Dette kan opnås ved aktivt at observere ved hjælp af dine sanser- se, lyt, føl, smag og duft. Når der arbejdes med mindfulness, så anskuer du dine følelser og tanker, som det de er i det givne øjeblik. Derpå arbejdes der på aktivt at acceptere det der observeres, uanset hvad du møder i din observation. Uden at dømme og med en venlig indstilling.

 

Der arbejdes ud fra den evidensbaserede metode MBSR (mindfulness baseret stressreduktion)

 

At arbejde med mindfulness, giver dig mulighed for at lære:

 

 • At observere

 • At være nærværende

 • At være til stede

 • At acceptere

 • At have mere indre ro

 • At kunne slippe tankemylder

 • At reducere stress

 • At sove bedre

 • At være i balance med dig selv

 • At mærke dig selv- dine følelser, tanker og behov

 

Du vil med stor sandsynlighed få et godt udbytte af et mindfulness forløb, hvis

 

 • Du har brug for redskaber til smertehåndtering

 • Du har symptomer på stress, angst eller depression

 • Du ønsker at øge din trives privat og på arbejdspladsen.

 • Du har brug for at komme i bedre kontakt med din krop ved psykiske/fysiske udfordringer.

 

Mindfulness forløbet vil være 8 sessioner og der vil være mulighed for et individuelt forløb eller et forløb i en mindre gruppe.

 

WALK AND TALK 

Som en del af behandling i forhold til at løse din problemstilling, kan det være hensigtsmæssigt at supplere samtaler med moderat motion. Krop og psyke hænger sammen og derfor er det i alle henseender væsentligt at kroppen integreres i behandlingen.

 

Konceptet walk and talk kan hjælpe dig.

 

Går du med mange bekymringstanker, tankemylder og har du en tendens til negativ tænkning, kan konceptet med gåtur og vinterbadning være nyttig. Sammensætningen at de to oplevelser kan også forbedre din søvn, give dig velvære og booste humøret.

 

Vinterbadning er blevet meget populært i Danmark, og det er der en god grund til. Forskningsmæssigt undersøges der aktuel, hvorvidt de kolde dyp kan have en behandlende effekt på depression, angst og stress.

 

Når du dypper dig i et kolde vand, frigøres en række signalstoffer i hjernen, som giver en belønning i form af velvære. Psykiatrien i Vejle med forsker Peter Hjort fra Syddansk Universitet i spidsen står bag et forsøg, hvor vinterbadning som en del af behandling af depression undersøges nærmere. Han forklarer, at undersøgelser tidligere har vist, at vinterbadning hjælper mod træthed, forbedrer humøret og giver selvtilliden et boost. Idet signalstoffer udløses, påvirkes hjernen. Det bliver humøret bedre af.

 

På den baggrund kan walk and talk med et løsningsfokuseret fokus på din problemstilling - kombineret med vinterbad fremme din sundhed. 

bottom of page