top of page

OM MIG

I min praksis i Lyngby vil du møde en trygt, respektfuldt og omsorgsfuldt terapeutisk rum med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du bringer med dig.

Jeg er uddannet psykolog i 2004 og autoriseret ved Dansk Psykolog Nævn. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og underlagt regler om etik og tavshedspligt.  Endvidere har jeg en læreruddannelse fra 1995. Jeg har en bred erfaring og indsigt med mange forskellige problemstillinger inden for mit fag. Gennem en årrække har jeg arbejdet med børn, unge og familier i Børne- og Ungerådgivning/Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Gennem de seneste år har jeg hovedsageligt haft forsikringsklienter, hvorfra jeg har erfaring med håndtering og behandling af erhvervspsykologiske problematikker.

Ud over dette har jeg en instruktøruddannelse i mindfulness (mindfulness baseret stressreduktion- MBSR) og inddrager ofte mindfulness i min praksis i Lyngby – både individuelt og i gruppe.

Gennem årene har jeg fulgt en lang række kurser og efteruddannelse, og jeg har rejst meget og interesseret mig for forskellige kulturer.

Privat er jeg gift og har to børn på 19 år og 16 år.

282876427_546901210227707_4746876212555376663_n_edited.jpg

Uddannelse & erfaring

 • Uddannet Cand. Pæd. Psych. og lærer

 • Autoriseret psykolog siden 2007

 • 15 års undervisningserfaring

 • Autoriseret psykolog i AS3

 • Psykolog i PPR, Køge kommune

 • Psykolog i Børne- og Ungerådgivning, Helsingør kommune

 • Psykolog i PPR, Gladsaxe kommune

 • Erfaring med Cool Kids behandling af børn med angst

 • Afholdelse af kurser i Mindfulness

 • Terapeut i Psykiatrifondens forskningsprojekt Mind My Mind for børn  og unge med angst, depression eller adfærdsforstyrrelser

 • Psykologisk rådgivning i forbindelse med Berendsen A/S`s antimobbe-måtte koncept

 • Supervision af andre faggrupper

 • Terapi, konsultation og undersøgelser - problemstillinger ift. bl.a arbejdsrelateret stress, angst, ledelse og parforhold

 • Erhvervspsykologiske problemstillinger 

 • Beskikket censor i psykologi  og specialpædagogik ved lærereksamen

 • Uddannelse i projektledelse

 • Børne- og forældresamtaler på Aleris Hamlet privathospital

 • Rådgiver i Børns vilkår på hhv. Børne- og forældretelefonen

My Approach
bottom of page